Tukiyhdistyksen hallitus 1/2021 (tiivistelmä)

Sunnuntai 28. helmikuuta 2021 klo 16.20

Järjestäytyminen (järjestäytymisen toteaminen)

Todetaan perustettaessa tehdyt valinnat:

Jani Moliis                                     hallituksen puheenjohtaja

Mari Saario                                   hallituksen varapuheenjohtaja

Jari J. Marjanen                            sihteeri

Johanna Kohvakka                        rahastonhoitaja

Ari Heljakka                                  hallituksen jäsen

Kirsi Koskelin                                hallituksen jäsen

Varajäseniä ei toistaiseksi ole.

Yhdistyksen rekisteröintitilanne

Merkitään tiedoksi, että Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt tukiyhdistyksen rekisteriin torstaina 25.2.2021 klo 17:17:34.

Kirjataan, että Jyrki J. J. Kasvi lahjoitti yhdistykselle 50 euron ilmoi­tus­maksun ilmoituksentekopäivänä maanantaina 22. helmi­kuuta.

Jäsen- ja yhteistyöyhteisörekisteri ja sen tietosuojaseloste

Hyväksyttiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämä seloste.

Pöytäkirja(i)n allekirjoittamis- ja tallentamismenettely

Pöytäkirjat ja lomakkeet allekirjoitetaan sähköisesti. Asiakirjat tallennetaan —, jossa niihin annetaan pääsy kaikille hallituksen jäsenille.

Pankki- tai maksuliikennetili ja verkkokauppa

Hallitus päätti avata maksuliikennetilin.

Päävastuullinen tilinkäyttäjä on rahastonhoitaja. Puheenjohtaja ja sihteeri nimetään avustaviksi tilinkäyttäjiksi (eivät voi vahvistaa lähteviä maksuja).

Visuaalinen ilme

Hyödynnetään tässä vaiheessa yhdistyksen visuaalisessa ilmeessä Jyrki Kasvin perinteistä Vihreä Kasvi -logoa, kunnes yhdistykselle kehitetään uusi visuaalinen ilme.

Keskusteltiin seuraavan uutiskirjeen aikataulusta.

Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Tukiyhdistyksen päästyä nyt rekisteriin hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous su 7. maaliskuuta klo 16 käsittelemään ainakin seuraavat asiat:

  • Jäsenmaksun suuruus
  • Toiminnantarkastaja(i)n tai tilintarkastaja(i)n valinta
  • toimintasuunnitelma
  • hallituksen mahdollinen täydentäminen varajäsenin

Rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta

Hallitus päätti rahankeräysluvan hakemisesta Poliisihallitukselta ja nimeää puheenjohtajan edustamaan yhdistystä luvan hakemisessa. Rahan­keräyksen tavoitteena on nopeuttaa yhdistyksen säännöissä asetettujen tarkoituksien edistämistä.

Seuraava kokous

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran kahden viikon päästä pj:n tarkemmasta kutsusta.