Pöytäkirja: tukiyhdistyksen kokous 2/2021

Aika: sunnuntai 7. maaliskuuta 2021 klo 16.00 –
Paikka: Teams-kokous Helsinki
Läsnä: Jani Moliis puheenjohtaja
Ari Heljakka
Johanna Kohvakka
Kirsi Koskelin
Jari J. Marjanen sihteeri
Mari Saario kohdasta 3 alkaen (klo 16.09 -)

1 §. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jani Moliis avasi kokouksen 16.03.

Todettiin etä­kokouksen läsnäolijat.

2 §. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan vaali: kokouksen avannut hallituksen puheen­johtaja Jani Moliis.

Sihteerin kutsuminen: yhdistyksen sihteeri Jari J. Marjanen.

Kahden pöytäkirjantarkastajan vaali (tarkastajat toimivat tarvit­ta­essa ääntenlaskijoinakin): Johanna Kohvakka ja Kirsi Koskelin.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus: todettiin yksimielisesti.

3 §. Jäsenmaksujen suuruus

Hallituksen esitys kuluvaksi vuodeksi oli: varsinaiset jäsenet 50 € ja kannattavat jäsenet vähin­tään 150 €.

Perusteellisen keskustelun jälkeen päätettiin varsinaisen jäsenen maksu esityksen mukaisesti, mutta kannattavan jäsenen maksuksi päätettiin vähintään 250 €. Maksut tulevat voimaan huomisesta alkaen.

4 §.   Toiminnantarkastaja(i)n tai tilintarkastaja(i)n valinta

Ottaen huomioon tukiyhdistyksen toiminnan saavuttama julkisuus, käsiteltävien rahamäärien suhteellinen suuruus ja tarkoitus perustaa säätiö hallitus esitti valittavaksi auktorisoidun tilintarkastajan eli HT-tarkastajan (tilintarkastuslain 6 luvun 2 ja 3 §) sekä tälle vara­tilin­tarkastajan tai tilintarkastusyhteisön

Tilintarkastajaksi valittiin Timo Vilén, HT, ja varatilintarkastajaksi MGI Tilintarkastus Oy, yhteisö.

Hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja laativat yhdessä HT Vilénin kanssa toimeksiantosopimuksen. Vilénin ilmoittama palkkio­vaatimus on 700 € (arvio) vuodessa, ei muita kuluja.

5 §. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kuluvaksi vuodeksi

Puheenjohtaja ja sihteeri olivat laatineet liitteenä olevan suunnitelmaesityksen.

Poistettiin keräyssuunnitelmasta tarkka rahasumma, mutta muuten esitys hyväksyttiin.

6 §. Hallituksen täydentäminen varajäsenin (tarvittaessa)

Varajäseniä ei päätetty toistaiseksi valita.

7 §. Muut mahdolliset asiat

Ei ilmaantunut.

8 §. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.26.

Kokouksen puolesta:

Jani Moliis                                     Jari J. Marjanen

puheenjohtaja                              sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Johanna Kohvakka                        Kirsi Koskelin

LIITE

  1. Esitys toimintasuunnitelmaksi

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *