Toiminta

Yhdistyksen kokouksessa 7.3.2021 hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2021 luodaan pohja 25.2.2021 perustetun yhdistyksen menestyksekkäälle toiminnalle. Keskeiset toimenpiteet ovat:

  • Käynnistetään jäsenhankintakampanja, jonka tavoitteena on vähintään 100 varsinaista tai kannatusjäsentä. Jäsenhankinnan myötä yhdistyksen on tarkoitus vahvistaa taloudellista tilannettaan jäsenmaksujen myötä sekä saada lisää aktiiveja, joiden osaamista hyödyntämällä yhdistyksen tavoitteita voidaan edistää.
  • Käynnistetään varainkeruukampanja, jota varten haetaan Poliisihallitukselta rahankeräyslupaa.
  • Luodaan yhdistykselle riittävä näkyvyys Internetissä luomalla sille Internet-sivut sekä tilit keskeisillä sosiaalisen median alustoilla.
  • Perustetaan yhdistykselle verkkokauppa, jossa laitetaan myyntiin yhdistyksen toimintaan liittyviä tuotteita ja palveluita. Luodaan myyntiin asetettavia tuotteita ja palveluita toimintavuoden aikana.
  • Järjestetään vähintään yksi maksullinen tilaisuus, jossa käsitellään yhdistyksen toiminnan kannalta keskeisiä kysymyksiä.
  • Käydään yhteiskunnallista keskustelua mielipidekirjoituksin niin yhdistykselle keskeisiä aiheita käsitteleviin lehtiartikkeleihin vastaamalla kuin omatoimisesti aiheita esiin nostamalla.
  • Käynnistetään yhdistyksen avustustoiminta.
  • Valmistellaan säätiön perustamista ja laaditaan tarkempi budjettilaskelma säätiön perustamiseksi.

Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat